Tietosuojaseloste

Tiivistelmä

Reissureppu.com kerää kävijöistä tietoa uutiskirjelistalle liittymisen perusteella sekä käyttäytymistietoa Google analytics- ja Facebook-evästeiden avulla. Evästeiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Tietoja kerätään mm. asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja palvelun kehittämistä varten.

Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Suunnittelupaja Pikseli
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere
Y-tunnus 2623621-4

Rekisterin yhteyshenkilö

Minna Nurminen
minna (a) suunnittelupajapikseli.fi

Rekisterin nimi

Reissurepun asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen
  • asiakasviestintä (uutiskirjeet)
  • yhteistyökumppaneiden tuotteiden markkinointi
  • tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • mainonnan kohdistaminen
  • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Sähköpostiosoite
  • Sivuston ja uutiskirjeiden käytöstä havainnoidut käyttäytymistiedot
  • Rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, paikkakunta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Reissureppu.com:n kautta postituslistalle sivuston tai maksuttomien oppaiden tilaamisen kautta liittyneistä henkilöistä.

Yritys kerää tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä evästeiden eli Crazy Egg-sovelluksen, Facebook-pikselin ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämien tietojen perusteella kävijää ei voida yksilöidä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta Reissureppu.comin ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietoja siirretään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle. Ne käsitellään turvallisesti EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Frameworkin mukaisesti. Lue lisää täältä: https://www.privacyshield.gov/welcome

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Suunnittelupaja Pikseli, Rautatienkatu 21 B, 33100 Tampere.

Suunnittelupaja Pikseli toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Reissurepun asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Suunnittelupaja Pikseli toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Reissurepun asiakasrekisterin rekisteritietoja.

Tietosuojaseloste päivitetty 17.5.2018